Payday Loans

Vietnamese English

LIÊN KẾT NHANH

 

 

Lịch công tác Thời khóa biểu

 

 

Thư viện sách

----------------------------------

----------------------------------

LIÊN KẾT WEBSITE

Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động viên chức Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động viên chức

Sáng ngày 09/10/2014, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động viên chức đối với Phòng Quản trị - Thiết bị, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Du lịch và Khoa May-TKTT.THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
            ĐÀ NẴNG
     Số:       /TB-CĐN             Đà Nẵng, ngày      tháng        năm 2014
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM  2014

Năm học 2014-2015 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh liên kết với  Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 11 năm 2014, cụ thể như sau:Chung kết hội thi “Học sinh – sinh viên tài năng thanh lịch 2014” Chung kết hội thi “Học sinh – sinh viên tài năng thanh lịch 2014”

Nằm trong các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ Chung kết hội thi “Học sinh – sinh viên tài năng thanh lịch 2014” chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014).