online dating sites
dating websites
Payday Loans

Vietnamese English

LIÊN KẾT NHANH

 

 

Lịch công tác Thời khóa biểu

 

 

Thư viện sách

----------------------------------

----------------------------------

LIÊN KẾT WEBSITE

Công bố Quyết định thành lập Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Đào tạo thường xuyên trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Công bố Quyết định thành lập Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Đào tạo thường xuyên trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Chiều 28/4/2014, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Bộ môn Ngoại ngữ và Trung tâm Đào tạo thường xuyên. Ths. Phan Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường kiêm phụ trách Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ và Ths. Nguyễn Thị Phong Châu - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ đảm nhận chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên. 

 

Dự và chỉ đạo Lễ Công bố có TS. Nguyễn Bê - Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo các phòng, khoa và các đơn vị có liên quan trong nhà trường. 

 Thông Báo Kết quả thi tốt nghiệp năm 2014 Thông Báo Kết quả thi tốt nghiệp năm 2014
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ĐÀ NẴNG

           Số:        /TB-CĐN            Đà Nẵng, ngày  14   tháng 7  năm 2014.

.

THÔNG BÁO
Kết quả thi tốt nghiệp năm 2014 và Tổ chức Lễ bế giảng, phát bằng tốt nghiệp,
Giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp
 

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và nhằm giới thiệu, giải quyết việc làm cho Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm, học sinh sinh viên Cao đẳng nghề khóa 2011, Trung cấp nghề khóa 2012 kết quả thi tốt nghiệp 2014 và tổ chức Lễ bế giảng, phát bằng tốt nghiệp, Giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên (HSSV) tốt nghiệp như sau:Chiến dịch tình nguyện hè 2014 Chiến dịch tình nguyện hè 2014

         Thực hiện chiến dịch tình nguyện hè năm 2014 của Đoàn trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Ngay sau khi được sự phân công của Thành Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc.

.