free online dating
online chat
Payday Loans

Vietnamese English

LIÊN KẾT NHANH

 

 

Lịch công tác Thời khóa biểu

 

 

Thư viện sách

----------------------------------

----------------------------------

LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 06/9/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các đồng chí Đảng viên và cán bộ viên chức trong nhà trường.THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2014
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                     Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
            ĐÀ NẴNG
     Số:       /TB-CĐN             Đà Nẵng, ngày      tháng        năm 2014
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM  2014

Năm học 2014-2015 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh liên kết với  Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2014, cụ thể như sau:Chiến dịch tình nguyện hè 2014 Chiến dịch tình nguyện hè 2014

         Thực hiện chiến dịch tình nguyện hè năm 2014 của Đoàn trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. Ngay sau khi được sự phân công của Thành Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc.

.